MeX biedt Praktische Gezinstherapie bij opvoedproblemen.

De behandeling is een combinatie tussen enerzijds Beeldende Therapie met Gezinnen (BTmG) en anderzijds Ambulante Gezinsbehandeling (AG).

De Beeldende Therapie met Gezinnen is gericht op het veranderen van de interactiepatronen binnen het gezin.

De Ambulante Gezinsbehandeling is gericht op het integreren van deze verandering in de thuissituatie.

MeX helpt verder, wanneer praten met elkaar te weinig helpt.
"Wij vonden het een fijne samenwerking. We voelden ons gehoord. Er werd echt goed naar ons verhaal geluisterd. Dat zag je terug door heel de behandeling op je persoonlijke situatie afgestemd. Ze zijn een goed team en stralen dit uit. We hebben veel geleerd door te ervaren en te doen."


Familie Dijkman

"Wij hebben de hulp via MeX als zeer fijn ervaren. Hulp op maat. En dat was zeker in ons gezin te zien. Heel flexibel en overal voor inzetbaar waar dat nodig was. Wij hebben een fijne tijd gehad en zijn erg tevreden."


Familie van Rooy

Werkwijze

Wat is MeX

MeX staat voor Praktische Gezinstherapie voor gezinnen die vastgelopen zijn in de omgang met elkaar. MeX helpt verder door de krachtige combinatie van Beeldende Therapie met Gezinnen (BTmG) en Ambulante Gezinsbehandeling (AG). Het gezin wordt in een prettige omgeving door de therapeut en co-therapeut uitgenodigd om nieuwe vaardigheden te leren. Het gezin gaat samen aan de slag door middel van creatieve opdrachten. De therapeut zorgt ervoor dat de opdrachten doelgericht zijn en passen bij de mogelijkheden van het gezin. De ambulante gezinsbehandelaar (co-therapeut) zorgt ervoor dat het geleerde uit de therapie in het dagelijks leven wordt geïntegreerd. MeX onderscheidt zich van andere gezinstherapieën door de non-verbale en verbale methodieken te combineren met een vleugje humor.

Wij bieden onze behandeling aan zoals omschreven op de website en met in achtneming van de coronamaatregelen.

Waar

MeX bevindt zich in De Federatie wat vroeger de zuivelfabriek van Arnhem was. MeX maakt gebruik van haar eigen ruimte. Een prettige en lichte werkruimte met veel privacy. De ruimte bevindt zich aan, L.J. Costerstraat 5 te Arnhem.

Foto 1, foto 2 & foto 3

Voor Wie

- Voor gezinnen die in de omgang met elkaar zijn vastgelopen.

- Voor gezinnen waar problemen zijn met de opvoeding doordat er bij een (of meer) van de gezinsleden gedragsproblemen zijn.

- Voor gezinnen die grote spanningen ervaren doordat de opvoedstijlen van de ouders onderling sterk verschillen.

- Voor gezinnen waar grote spanningen zijn door ingrijpende gebeurtenissen zoals verlies of een scheiding.

- Voor samengestelde gezinnen die zoekende zijn hoe zij samen op een prettige manier met elkaar om kunnen gaan.


Wanneer beginnen we niet

- Bij acute crisissen binnen gezinnen die baat hebben bij Ambulante Spoedhulp (ASH).

- Bij behoefte aan alleen Ambulante Gezinsbehandeling (AG).

Hoe werkt MeX: Theoretische onderbouwing

MeX creeërt een leersituatie waarbij het gezin uitgenodigd wordt om nieuw gedrag aan te leren via directe ervaringen, hierop te reflecteren, inzicht te krijgen en het toe te passen in het dagelijks leven (ervaringsleer).
MeX zet binnen de therapie creatief materiaal in om veranderingen tot stand te brengen, hierdoor komt er meer zicht op de interactiepatronen van de gezinsleden. De therapeut ontwerpt doelgerichte creatieve opdrachten die voor elk gezinslid passend zijn en uitdagen om op andere, meer gewenste manier met elkaar om te gaan. Er wordt een zorgvuldige keuze gemaakt uit het materiaal, gereedschap en de samenwerkingsvorm (BTmG, Vaktherapie Beeldend/Creatieve Therapie).
Om tot nieuwe interactiepatronen te komen is het van belang dat de ouders, zonder de kinderen erbij, samen met de therapeut de opdracht voorbereiden (versterken subsysteem ouders/metapositie). In een andere ruimte bereidt de co-therapeut de kinderen voor op de opdracht (versterken subsysteem kinderen). Na deze voorbereiding gaat het gezin samen aan de slag. De therapeuten observeren het proces en geven positieve feedback. Wat het gezin geleerd heeft in de therapie wordt vervolgens geïntegreerd (transfer via AG) in het dagelijks leven met ondersteuning van de ambulant gezinsbehandelaar(co-therapeut).

MeX werkt vanuit een systemische kader (Structurele Gezinstherapie). MeX staat naast het gezin. Samen met ouders en kinderen wordt er gezocht naar oplossingen waarbij ieders kennis en krachten worden benut om te komen tot een duurzame verandering (Ouderbegeleidende Positie en Oplossingsgerichte Therapie).

Aan MeX is een gedragswetenschapper gekoppelt voor consultatie en werkbegeleiding.

Wie zijn wij

Wij zijn Madelon Smits en Xaviera van Maanen. In juli 2015 hebben wij besloten om een eigen praktijk op te gaan richten met de naam MeX. Wij wilden onze jarenlange succesvolle samenwerking in de Jeugdzorg voortzetten in onze eigen praktijk. Wij zijn ervan overtuigd dat afstemming het kernwoord is van onze duurzame behandeling. In januari 2020 is de opleiding BTmG bij MeX gestart.

Madelon Smits

is senior BTmG therapeut (voorheen Gezins-Creatieve-Therapie), docent BTmG en geregistreerd Vaktherapeut Beeldend. Na jarenlang gewerkt te hebben in de Jeugdhulpverlening waar zij de BTmG heeft geïntroduceerd is zij sinds 2007 t/m maart 2021 werkzaam geweest bij Lijn5, Ambulant Behandelcentrum te Utrecht. In 1995 volgde zij de Post-HBO opleiding Beeldende Creatieve Therapie met gezinnen bij Frans Beelen, grondlegster van deze methode. Vanaf 1997 is zij als docent verbonden aan deze opleiding. Tot 2016 werd de opleiding aangeboden door het Rino te Amsterdam, inmiddels is de opleiding verhuisd naar Arnhem en wordt deze gegeven in haar eigen praktijk. Madelon is de hoofddocent van deze Post-HBO opleiding. Sinds september 2021 is Madelon bij GGZ Wageningen werkzaam als Vaktherapeut.

Xaviera van Maanen

werkt binnen MeX als co-therapeut (BTmG) en Ambulant Gezinsbehandelaar (AG). Zij is SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) geregistreerd. Na jarenlang gewerkt te hebben in de gehandicaptenzorg waar zij zich heeft gespecialiseerd op het gebied van ASS (Post-HBO Autisme, Rino Utrecht). Is zij sinds 2010 werkzaam in de jeugdzorg. Van 2010 t/m juni 2020 is zij werkzaam geweest bij Lijn5 als Ambulant Gezinsbehandelaar. In 2010 volgde zij de Post-HBO opleiding IAG Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling bij NHL Hogeschool. Sinds juli 2020 werkt zij voor Youké binnen een integraal team als ambulant hulpverlener.

Aanmelden

Op dit moment is er geen wachttijd.

Aanmelden kan via dit Formulier.

- Na het ontvangen van het aanmeldformulier nodigen wij u binnen 2 weken uit voor een intake bij MeX.

- Samen met u bespreken we of MeX bij uw vraag past.

- Vervolgens maken we afspraken over hoe we het behandeltraject gaan starten.

- Een MeX traject duurt tussen de 3 en 12 maanden

- Dit is altijd een combinatie van de therapie op locatie en de transfer naar huis.

- Samen met u (en de verwijzer) maken we de behandeling zoveel mogelijk op maat.

Voor meer informatie kunt u ons mailen of bellen.

Contact

Madelon Smits
Tel - 06 44 55 41 69
Email - m.smits@mexhelpt.nl

Xaviera van Maanen
Tel - 06 422 08 433
Email - x.v.maanen@mexhelpt.nl

Adres
L.J. Costerstraat 5, 6827 AR Arnhem

KvK: 66312973
AGB: 98101827
SKJ: 110009714
FvB: 100863

Downloads
Digitale folder
Klachtenprocedure
Kwaliteitshandboek
Film over MeX